11 de maig 2010

10 característiques interessants dels telèfons mòbils coreans - 10 interesting features about korean cellphones

Cellphone music game

1 - Penjolls. La majoria de coreans tenen alguna mena de clauer o penjoll. Ja sigui un ninotet de peluix decoratiu, o un penjoll-dispositiu de T-Money (per pagar el transport públic i en algunes botigues), o un clauer usb, o una petita esponja per netejar la pantalla del telèfon. Alguns també hi porten penjant el convertidor del carregador, o el llapis-stylus aquells telèfons amb pantalla tàctil, o l'antena extraible per veure la TV.

1 - Pendants. Most of coreans have some pendant on their cellphone, like a keyring or some accessorie. It can be a little (or big) teddybear, or a T-Money (for paying on public transport and in some convenience stores) accessorie, or a usb-drive, o a litle sponge to clean the cellphone screen. Some of them also have the charger adapter, or the styles for the touchscreen, o the antenna for watching TV.


2 - Hi ha cobertura normal de xarxa pràcticament a tot arreu. I cobertura 3G o equivalent també a gairebé tot arreu. Però molts dels mòbils coreans no tenen wifi, els fabricants i operadors ho mantenen així ja que d'aquesta manera obtenen més benefici que oferint wifi gratuït. Tot i així, els preus per connexió de dades són realment barats comparats amb Espanya.

2 - There is normal cellphone network almost everywhere. And 3G  network also almost everywhere. But many of korean cellphones don't have wifi. Companies and carriers preffer to keep it like this so they can get more benefit than ofering free wifi. Anyway, prices for data connection are really cheap compared to Spain.

3 - La majoria de mòbils inclouen un diccionari anglès-coreà coreà-anglès força complet. I fins i tot alguns tenen petites guies de viatge amb expressions útils en anglès i coreà.

3 - Most of cellphones have some english-korean korea-english dictionary. Some of them even have little travel guides with useful expression and sentences in both languages.

4 - Mapa del metro: És d'agraïr que en una ciutat tan gran com Seül, on la xarxa de metro és per perdre's'hi (de fet no, però tot està ben indicat), els mòbils inclouen no només un plànol, sinó una mena de guia que ens calcula rutes, transbords, durada de trajectes...

4 - Subway map. Is great that in a huge city like Seoul, where the subway network can be confusing (not really, everything is quite well indicated), cellphones have not only a subway map, but also a ruite guide to calculate our trips, transfers, travel time...

Seoul Metro

5 - Sons i llumetes per tot: Els mòbils coreans tenen per defecte efectes de so per a qualsevol acció. No només el so de trucada, arribada de missatges, i de prémer els botons. Obrir i tancar els telèfons estil clamshell o cloïssa, o els slide també tenen el seu so que podem escollir. Per descomptat, els podem personalitzar o desactivar cadascun d'ells per separat. Alguns models, sobretot els dirigits al jovent, tenen cobertes amb llums que canvien de forma i de color contínuament. És un dels punts forts quan els anuncien per la tele.

5 - Sounds and light for anything. Korean cellphones have many sounds for any kind of action. Not only the ringtone, message recieving i key pressing. Opening and closing the clamshell and the slide cellphones have also their sound that we can choose among many. Of course, we can customize all of them one by one or make them silent. Some devices, specially those ones tergeted to young people are full of lights, changing colours and shapes all the time. It's one of the strongest points when they are advertised on tv.


6 - La gent canvia d'aparell i de número a la vegada. Quan es canvia d'aparell sovint surt més barat canviar de número, és per això que hi ha una rotació de números bastant important. Quan ens fem un número nou, podem escollir les quatre últimes xifres. L'inconvenient és podem rebre missatges o trucades d'algu que volia contactar amb l'anterior usuari d'aquell número.

6 - People change cellphone and number at the same time. When it's time to change the cellphone, sometimes it's cheaper to get a new number. that's why there's some kind of big shifting numbers. When we make a new number, we can choose last four digits. The problem is that we still can keep recieving message from somebody trying to contact the last owner of this number.

Models in mobile phone shop

7 - SPAM o correu brossa. No tinc comprovat si és perquè l'anterior usuari del meu número havia donat el número a tort i a dret, però és bastant normal rebre missatges i trucades oferint productes, descomptes o anunciant esdeveniments.

7 - SPAM. I'm not sure if it's because the last owner of the number gave it to many people and companies, but it's quite normal to recieve calls and message offering products, discounts or advertising events.

8 - Diferents sistemes d'escriptura. Com passa també a Europa amb diferents marques (sovint només amb els símbols de puntuació). La manera d'escriure varia segons el model o la marca. Cada marca de telèfons té el seu propi sistema d'escriptura de l'alfabet coreà. Fins i tot els coreans, acostumats al seu propi mòbil, triguen o tenen alguns problemes abans no s'acostumen a un altre sistema.

8 - Different writting system. As it happens in Europe with different manufacturers (usually only with punctuation marks) . The writting systems it's different in every company. Each brand has their own writting system of the korean alphabet. Even koreans, quite used to their cellphone have some difficulties or trouble when they are using somebody else's phone.

9 - Carregador universal: Tot i que les ranures de connexions per al carregador al corrent elèctric de cada telèfon són diferents, tots els mòbils venen acompanyats d'un petit adaptador que la converteix en la ranura universal. De manera que portant l'adaptador com a penjoll, com fa tothom, no ens hem de preocupar de carregador. Tots ens serveixen, i a tot arreu en tenen disponibles per carregar el mòbil.

9 - Universal charger: Even the connection for the power adapter are different in every cellphone, all the devices come with a small adapter that converts the connection into the universal plug. So, if we carry this little adapter as accessory, as everybody does, we don't need to worry about power charger. All of them can be used, and they have them everywhere.

Carregador universal Coreà

10 - Màrqueting: El mercat dels telèfons mòbils és altament competitiu. Podem veure centenars de botigues de cada una de les companyies. I com que cada companyia està associada o pertany a un chaebol, i aquests també tenen segells discogràfics, cada marca o model té el seu propi grup, cantant, cançó o campanya per promocionar-lo. És tanta la promoció que en fan, que les cançons, expressament escrites per la campanya, acaben sent ben populars i èxits de vendes.

10 - Marketing: Cellphones market is highly competitive. We can see hundreds of cellhpone shops of all their companies and carriers. And as every company are linked to a chaebol, and that ones also have some music record company, each brand, or model have their own singer, band, song or campaign to promote it. The promotion is that huge, that the songs, specially written for the campaign, become popular and best-sellers.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada