sobre mi - about me - 나에 대해서


Jordi Sánchez, periodista i tècnic audiovisual nascut i crescut a Barcelona. Inquietuds per la música, la fotografia, el cinema, la televisió...en definitiva, tot el que es pugui explicar en imatges i sons, i també en viu!

Actualment instal·lat a Seül, Corea del Sud, on continuo desenvolupant la meva carrera com a periodista, fotògraf, DJ i tot el que puc fer que em pugui interessar.

Jordi Sánchez, periodista y técnico audiovisual nacido y crecido en Barcelona. Inquietudes por la música, fotografía, cine, televisión...en definitiva, todo lo que se puede explicar con imágenes y sonidos, y también en vivo!

Actualmente instalado en Seúl, Corea del Sur, donde continúo desarrollando mi carrera como periodista, fotógrafo, DJ y todo lo que puedo hacer que me puede interesar.Jordi Sánchez, journalist and audio-visual technician born and raised in Barcelona. Interest in music, photography, cinema, television...and definetely, all that things that can be explained with pictures and souns, and also live!

Nowadays living in Seoul, South Korea, where I keep developing my career as journalist, photographer, DJ and anything I can be interested in.


조르디 산체스, 기자과 시청각의 기술자. 바르셀로나에서 태어나서 자랐다. 음악,사진, 영화, 텔레비젼에 관심이 있고 이미지와 소리로 설명할수 있는것이라면 아무거나, 그리고 라이브 도!
 

지금은 한국의 서울에서 살며 기자와 사진작가, 디제이로 일하고 있어요. 그리고 내가 관심있는것이라면 뭐든 하고 있어요.